Välkommen till Hagman och Hübinette Måleri

Hagman och Hübinette Måleri är ett av Stockholms största måleriföretag med 75 anställda målare.

Hos oss får du hjälp med alla typer av måleritjänster: traditionellt måleri, dekorationsmåleri, brandskyddsmålning, fönsterunderhåll, tapetsering med mera. Vi gör allt från reparationsmålning i bebodda lägenheter eller lokaler, till ny- och ombyggnadsmålning i bostads-, kontors- och industrifastigheter.

Bland våra kunder hittar du fastighetsbolag, byggföretag, kommuner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholmsregionen.

Tack vare en effektiv organisation får du alltid snabba besked och snabb service hos oss. Vi har även ett antal servicemålare med egen bil som med kort varsel kan vara på plats och utföra mindre arbeten.

Vi är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, och håller alltid en hög service- och kvalitetsnivå rakt igenom. När du är nöjd, då är vi nöjda.

Så kontakta oss för alla typer av måleriuppdrag!