Kvalité & miljö

Sedan 2007 är vi både kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enl ISO 14001. Men vårt miljö- och kvalitetsarbete slutar inte där. Det är en ständigt pågående process där vi varje år fastställer nya kvalitetsmål och miljömål.
Vi genomför riskbedömningar innan arbetet påbörjas och följer upp med egenkontroller efter avslutat arbete. Ev störningar eller hinder dokumenteras noga, liksom att ev arbetsplatsolyckor eller tillbud rapporteras.
Alla uppdrag genomförs med minsta möjliga miljöpåverkan och arbetar endast med de produkter som ur miljösynpunkt är bäst anpassade för uppdraget. Vi använder exempelvis bara vattenbaserade färger och sopsorterar alla rester innan vi skickar dem på deponi.

Vi samordnar alla transporter inom företaget för att minska onödiga körmil, och vi har en bilpark med moderna miljövänliga bilar.