Nyproduktion

Aulan Ki för NCC. Invänding målning av hörsal och kontor.

ref-karolinska

Waterfront – Invändig målning av kontor och övriga utrymmen för Peab.

ref-waterfront

Invändig målning av kontor och butiker samt övriga utrymmen i Sollentuna Centrum.

ref-sollentunacentrum